Wartości w szkole

 Warsztaty dla nauczycieli
#cel
Wsparcie nauczycieli w procesie wychowania do wartości.
 
 
#zajawka

Uczestnicy warsztatu wypracowują narzędzia pozwalające identyfikować wartości funkcjonujące w rzeczywistości szkolnej oraz stworzą katalog wartości. Poznają i doskonalą umiejętności sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw uczniów. Zapoznają się z przykładami rozwiązań dydaktyczno – metodycznych możliwych do zrealizowania w szkole. Tworzą własne propozycje działań realizujących w szkole wychowanie do wartości.

#od uczestników
Konkret, fachowość. Widać doświadczenie w pracy z młodzieżą.
Jolanta, nauczycielka SP (Opole)

#cena, czas
1000 zł
+ koszty przejazdu (paliwa – w zależności od liczby km od Poznania).
1h wykład
3h - warsztat (warsztat - w grupach 15 osobowych)

#dla kogo
Nauczyciele, wychowawcy - klasy 6-8 SP oraz szkół ponadpodstawowych

#informacje szczegółowe:


Cele szczegółowe:
W wyniku warsztatu jego uczestnicy:
- zrozumieją rolę wychowania do wartości w realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego
- poznają  przykłady  dobrych praktyk i rozwiązań dydaktyczno - metodycznych  możliwych do zrealizowania w szkole w zakresie wychowania do wartości,
- wypracują propozycje działań szkolnych i pozaszkolnych eliminujących zachowania dysfunkcyjne a wspierających i rozwijających pożądane wartości społeczne uczniów;
- stworzą katalog wartości ważny dla szkoły i środowiska;
- wzmocnią swe kompetencje  w zakresie działań sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw uczniów.

Opis spodziewanych efektów:
Uczestnicy wypracują narzędzia pozwalające identyfikować wartości funkcjonujące w rzeczywistości szkolnej oraz stworzą katalog wartości. Poznają i udoskonalą umiejętności sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw uczniów. Zapoznają się z przykładami rozwiązań dydaktyczno – metodycznych możliwych do zrealizowania w szkole. Zaproponują własne propozycje działań realizujących w szkole wychowanie do wartości.

Temat: „Co możemy zrobić, by dzieci i młodzież wybierały właściwe autorytety?”
-  mechanizmy reklamy skierowanej do dzieci i nastolatków, ukierunkowanej na
zastępowanie prawdziwych autorytetów autorytetami fałszywymi
- skutki zaufania pseudoautorytetom przez dzieci i młodzież (w oparciu o badania psychologiczne i socjologiczne)
-  sposoby budowania własnego autorytetu w ramach pracy wychowawczej
 Forma: wykład, studia przypadków, ćwiczenia w grupie
 
Temat: „Znajomość psychologii moralności jako narzędzie pracy z młodzieżą”
-  przebieg psychologicznego rozwoju moralnego człowieka
-  praktyczne sposoby rozróżniania rzeczywistej i deklarowanej hierarchii wartości (ćwiczenia praktyczne, do wykorzystania w pracy z młodzieżą)
- wypracowanie praktycznych sposobów wykorzystania wiedzy dotyczącej rozwoju moralnego i funkcjonowania sumienia w pracy z młodzieżą
 Forma: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne, studia przypadków

Temat:  "Wartości w szkole "
  • co o hierarchii wartości polskiej młodzieży mówią badania socjologiczne
  • identyfikowanie funkcjonujących w rzeczywistości szkolnej wartości - metody pracy z młodzieżą.
  • tworzenie katalogu wartości istotnych dla procesu wychowawczego,
  • poznanie metod pracy z młodzieżą nad realizacją wartości w życiu codziennym (rola norm społecznych) 
Forma: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne, studia przypadków.
 

#Prowadzący:


Bogna  Białecka  –psycholog, Od 2011 prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl ukierunkowanego na prewencję zachowań ryzykownych i wspomaganie rozwoju nastolatków. Autorka programów warsztatów dla młodzieży realizowanych przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, m.in. "Akademia miłości dla nastolatków" oraz gry "Escape room z uzależnień" przeznaczonych dla młodzieży w wieku 13-16 lat. Autorka licznych publikacji i książek psychologicznych o charakterze poradnikowym. Między innymi adresowanych do rodziców i wychowawców poradników: "Miłość i autorytet" 2014 (współautorstwo z Beatą Nadolną, pedagogiem), "Ty i twój nastolatek" 2017 . Redaktor portalu dla nastolatków pytam.edu.pl oraz portalu dla rodziców rodzice.coAleksandra  Maria  Gil  –  politolog, pedagog,   dziennikarz.   Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych w zakresie budowania osobowości lidera, efektywnej nauki, prewencji zachowań ryzykownych. Autorka materiałów o rodzinie, wychowaniu oraz kształtowaniu postaw prospołecznych w świecie rzeczywistym i wirtualnym.
Współtwórca portalu edukacyjnego dla młodzieży PYTAM.EDU.PL oraz portalu dla rodziców RODZICE.CO
 
Literatura:
Podstawa programowa z komentarzami na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkoły (Dz. U. z dn. 24 lutego 2017 r, poz. 356)https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/podstawa-programowa/
Aronson E, Wilson T, Akert R. (1997) Psychologia społeczna, Warszawa.
Baryła-Matejczuk M. (2013),  Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły, ORE, Warszawa.
Borucka A., Pisarska A., Bobrowski K. (2014) Świat Problemów nr 1 (22), ABC szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, str. 5-11.
Borucka A., Pisarska A., Frączek R. (2012) Świat Problemów nr 1 (21), Kluczowe kryteria oceny programów profilaktycznych, str. 15-21.
Grzelak Sz. red. (2015),  Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, ORE, Warszawa.
Kirenko J.; Zubrzycka-Maciąg T.; Wosik-Kawala D. (red.). (2012) Wychowawcza rola szkoły, Warszawa
 Popielski K. (red), (1996), Człowiek-wartości-sens. Studia z psychologii egzystencji:logoteoria i nooteoria,
logoterapia i nooterapia. Warszawa
 

 

Warto zobaczyć

 

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Wspierając nas, wspierasz rozwój swojego dziecka 

Newsletter, by wiedzieć jak wspierać dzieci i młodzież

 

Zanim się zapiszesz przeczytaj.

Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste