Rola szkoły w ksztaltowaniu prawidłowych postaw wychowanków w kontekście zachowań ryzykownych


Cel:

- Uświadomienie nauczycielom i wychowawcom rzeczywistego zakresu wpływu na wychowanków jeśli chodzi o profilaktykę zachowań ryzykownych, zwłaszcza w zakresie seksualności.
- Przekazanie konkretnych narzędzi oddziaływania.

Główną podstawę teoretyczną programu stanowi całościowy model profilaktyki zintegrowanej opisany w podręczniku: dr Szymon Grzelak (2009). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Wydanie II rozszerzone, Kraków: Wydawnictwo Rubikon.
 


Adresaci programu:
Nauczyciele, wychowawcy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Czas trwania:
1h wykład
3h - warsztat (warsztat - w grupach 15 osobowych)

Cena:
1000 zł
+ koszty przejazdu (paliwa – w zależności od liczby km od Poznania).

Program:
1) Nauczyciel jako główny partner wychowawczy rodziców w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych - badania Fundacji Mamy i Taty 2013
2) Czynniki wpływające na podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych przez młodzież:
a) problem seksualizacji - raport z konferencji "Odebrana niewinności - o seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze", Warszawa 2013, oraz konferencji poświęconych tetatyce wp[ływu pornografii na młodzież  - Warszawa 2015 (STS), 2018 (Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii)
b) wpływ kultury masowej, mediów - raport z XII międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, Warszawa 2018
3) Kamienie milowe rozwoju psychoseksualnego nastolatka
4) Zasady budowania programu profilaktyki - omówienie zaleceń oraz podstawowych błędów, jakich należy unikać (na podstawie modelu wypracowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej)

Warsztaty:
- zasady stosowania dramy i studiów przypadku w pracy z młodzieżą
- wypracowanie autorskiej propozycji w ramach tzw. "framegames"

Wymagania techniczne:
rzutnik multimedialny, głośniki, flip-chart, kartki, pisaki

Certyfikat:
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

Prowadzący


Bogna  Białecka  –  psycholog, publicysta, wykładowca, żona, matka czwórki  dzieci, trener umiejętności komunikacyjnych. Autorka szeregu książek psychologicznych dotyczących wychowania i relacji, współtwórca portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych.
Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

Aleksandra  Maria  Gil  –  politolog, pedagog,   dziennikarz.   Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych w zakresie budowania osobowości lidera, efektywnej nauki, prewencji zachowań ryzykownych. Autorka materiałów o rodzinie, wychowaniu oraz kształtowaniu postaw prospołecznych w świecie rzeczywistym i wirtualnym.
Współtwórca portalu edukacyjnego dla młodzieży PYTAM.EDU.PL
Tylko prawda jest ciekawa.


Dawid  Radomski  –  amator życia, z fr. amateur – ‘miłośnik’ bo z miłości ciągle szuka najlepszych rozwiązań, by wspierać ludzi i ich dzieła; trener umiejętności miękkich, life coach; od lat zaangażowany w animację młodzieży i rozwój NGOsów; prywatnie domowy barista i yerbacz. Nie lubi sztucznych problemów, a planowanie zaczyna od 'Dlaczego?'
Redaktor  portalu  edukacyjnego dla   młodzieży   PYTAM.EDU.PL
Tylko prawda jest ciekawa.

Wspierając nasze działania, WSPIERASZ rozwój swojego dziecka!
nr konta: 38 1090 1476 0000 0001 1625 0228

Warto zobaczyć

 

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Wspierając nas, wspierasz rozwój swojego dziecka 

Newsletter, by wiedzieć jak wspierać dzieci i młodzież

 

Zanim się zapiszesz przeczytaj.

Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste