Program lekcji wychowawczych. Panuję nad nauką

Jak zapobiec żebraniu o lepsze oceny pod koniec roku i zmotywować uczniów do rzetelniejszej nauki? Program lekcji wychowawczych.
Każdy nauczyciel pod koniec roku obserwować może nagłe przebudzenie uczniów, które żartobliwie można określić mianem „Panda 3”. Byłoby najlepiej, gdyby uczniowie pracowali rzetelnie i systematycznie przez cały rok, stąd nasza przetestowana w klasach gimnazjalnych (klasa 3) oraz w liceum (wszystkie klasy) propozycja lekcji wychowawczych poświęconych temu zadaniu.

 

#cel

  • Uczniowie rozumieją dlaczego kluczem do dobrych ocen jest systematyczność nauki, w tym: robienie dobrych notatek, powtarzanie materiału lekcji jeszcze tego samego dnia.

  • Uczniowie mają poczucie większej kontroli nad procesem nauki i czują wsparcie ze strony innych uczniów.

​#zajawka
Nauczyciel dostaje konspekt dwóch lekcji wychowawczych oraz materiały pomocnicze - prezentację oraz możliwość zapisania klasy na indywidualny (darmowy), dziewięciodniowy kurs efektywnej nauki. Kurs prowadzony jest za pomocą naszej platformy e-learningowej.

Nauczyciel może umówić się z nami na konsultację telefoniczną lub za pomocą czatu, oraz  zadać dowolne pytanie twórcom programu. Dostaje też wgląd w poziom uczestnictwa uczniów w kursie efektywnej nauki oraz ich prace końcowe. 

#dla kogo

Nauczyciele, wychowawcy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

​#informacje szczegłowe
Jednym z podstawowych problemów uczniów jest brak świadomości wagi systematycznej nauki i niewiedza na temat mechanizmów zapamiętywania. Uczniowie często nie umieją też robić dobrych notatek i nie wiedzą, że właśnie robienie notatek może bardzo wspomagać naukę. Dlatego proponujemy na początku poświęcić nieco czasu na wyjaśnienie podstaw zapamiętywania.

Według badań Karaski i zespołu, efektywność działań (w tym nauki) zależy od trzech czynników: wymagań, poczucia kontroli i wsparcia społecznego. Wymagania muszą być spostrzegane jako adekwatne do możliwości. A zatem dla ucznia dobrego wymagania zbyt niskie będą spostrzegane jako zbyt łatwe, a przez to nudne. Dla ucznia słabszego wysokie wymagania będą spostrzegane jako poza zasięgiem, a zatem nawet nie będzie podejmował prób sprostania im. Każdy doświadczony nauczyciel ma wypracowane swoje podejście do tego tematu. Skupmy się zatem na rzeczy uniwersalnej, niezależnej od treści przedmiotu.

Możemy zmotywować uczniów do lepszej jakościowo nauki, pokazując dwa obszary, na które mają wpływ. Po pierwsze uczniowie mają wpływ na atmosferę w klasie i na to, by się wzajemnie w nauce wspierać. Po drugie – mogą mieć większą kontrolę, wypływ na to w jaki sposób się uczą, wykonują zadania.

Co ważne – dobra atmosfera w klasie, życzliwość i wparcie są jednym z podstawowych czynników zapobiegających wikłaniu się uczniów w zachowania ryzykowne. Dlatego tym bardziej warto w to inwestować.

Potrzebne pomoce:

Dla nauczyciela:

  • konspekt (dostaczony przez nas)

  • prezentacja (dostarczona przez nas)

  • tablica

  • rysunek psa ogrodnika

Dla uczniów:

  • duże kartki, pisaki

  • miejsce w klasie (na korytarzu) gdzie można stworzyć koło z uczniów

  • dla jednej z grup – wydruk opisu techniki pomodoro (na drugą lekcję)

Po zakończeniu lekcji – przesłanie uczniom maila (może być za pośrednictwem dziennika elektronicznego) z linkami do poszerzających temat artykułów na pytam.edu.pl

Uczniowie mogą też zapisywać się na dziewięciodniowy kurs efektywnej nauki online.

Praca wg konspektu zajmuje 2 godziny lekcyjne.#jak otrzymać konspekty?

biuro (małpka) edukacja-zdrowotna.pl
511514224 w godz. 8.00-16.00

#prowadzący:

Bogna  Białecka  –  psycholog, publicysta, wykładowca, żona, matka czwórki  dzieci, trener umiejętności komunikacyjnych. Autorka szeregu książek psychologicznych dotyczących wychowania i relacji, współtwórca portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych.
Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

Aleksandra  Maria  Gil  –  politolog, pedagog,   dziennikarz.   Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych w zakresie budowania osobowości lidera, efektywnej nauki, prewencji zachowań ryzykownych. Autorka materiałów o rodzinie, wychowaniu oraz kształtowaniu postaw prospołecznych w świecie rzeczywistym i wirtualnym.
Współtwórca portalu edukacyjnego dla młodzieży PYTAM.EDU.PL
Tylko prawda jest ciekawa.


Dawid  Radomski  –  amator życia, z fr. amateur – ‘miłośnik’ bo z miłości ciągle szuka najlepszych rozwiązań, by wspierać ludzi i ich dzieła; trener umiejętności miękkich, life coach; od lat zaangażowany w animację młodzieży i rozwój NGOsów; prywatnie domowy barista i yerbacz. Nie lubi sztucznych problemów, a planowanie zaczyna od 'Dlaczego?'
Redaktor  portalu  edukacyjnego dla   młodzieży   PYTAM.EDU.PL
Tylko prawda jest ciekawa.

Wspierając nasze działania, WSPIERASZ rozwój swojego dziecka!
nr konta: 38 1090 1476 0000 0001 1625 0228

Bibliografia:

Karasek, R. & Theorell, T. (1990) Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life. New York: Basic Books.

Karasek, R. A. (1998). Demand/Control Model: A social, emotional, and physiological approach to stress risk and active behaviour development. In J. M. Stellman (Ed.), Encyclopaedia of occupational health and safety (s. 34.6-34.14). Geneva: ILO.

de Jonge J. i inn. The Demand-Control Model: Specific Demands, Specific Control, and Well-Defined Groups, International Journal of Stress Management, 2000, 7/4, s. 269-287

Budge D. (red) (2000) Motivating Students for Lifelong Learning, Centre for Educational Research and Innovation, OECD

"Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych.” Ośrodek Rozwoju Edukacji 2015.

 

Warto zobaczyć

 

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Wspierając nas, wspierasz rozwój swojego dziecka 

Newsletter, by wiedzieć jak wspierać dzieci i młodzież

 

Zanim się zapiszesz przeczytaj.

Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste