Działania Fundacji 2017

Fundacja edukacji Zdrowotnej i psychoterapiiNa pożegnanie roku 2017, krótkie zebranie tematów, które zrealizowaliśmy:
 
* rozbudowanie portalu o kampanię i przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych dla młodzieży: „Ponad przeciętność” - czyli nastolatek potrafi więcej niż nam się wydaje, każdy może być wyjątkowy. Historie nastolatków, które osiągnęły coś wyjątkowego nie dzięki wybitnym talentom, czy pieniądzom rodziców, pokazują młodzieży dlaczego warto rozwijać pasje.
* kampania i warsztaty „Zdobądź Mount Everest swojego mózgu” - czyli warsztaty stacjonarne oraz e-learning pokazujące metody efektywnej nauki i pozwalające na SAMODZIELNĄ, racjonalną ocenę różnych technik efektywnej nauki w oparciu o wiedzę o neuropsychologii uczenia się.
* kampania „Prawda czy fałsz” - którą uzupełniliśmy o metody oceny czy jakaś informacja jest tzw „fake news”. Jest to o tyle ważne, że badania pokazują, że polskie nastolatki słabo rozpoznają manipulacje.
W przygotowaniu: warsztaty dla szkół z zakresu rozpoznawania fake news.
* pilotaż warsztatów „Akademia miłości dla nastolatków” - wszystko co powinniście wiedzieć
o miłości i czystości seksualnej oraz pokonywaniu przeszkód w tym zakresie.  Warsztaty te przeprowadziliśmy w.in w Sofii. Ufamy, że pokazaliśmy młodym Bułgarom  drogi przeciwstawiania się presji kulturowej kraju, w którym wszechobecna jest seksualizacja, a liczba aborcji przewyższa liczbę żywych urodzeń.
Stworzyliśmy też i przetestowaliśmy gry edukacyjne planszowo-karciane dla nastolatków dotyczące:
- Budowania trwałego i szczęśliwego związku małżeńskiego
- Bezpiecznego i zdrowego korzystania z internetu i smartfonow
- Zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem

Nasze plany na rok 2018 obejmują:
* rozbudowę portalu sos.pytam.edu.pl poświęconego pomocy osobom uzależnionym od pornografii; stworzenie aplikacji pozwalającej na wygodniejszy dostęp do naszego kursu „pierwsze kroki wyjścia z pornografii”, oraz wspomagającej na bieżąco wojowników o czystość w codziennych zmaganiach; uzupełnienie kursu pomocy w wyjściu z pornografii o dyżury psychoterapeutów, udzielających wsparcia online;
* zakończenie etapu pilotażowego i wdrożenie na większą skalę warsztatów „Akademia miłości dla nastolatków”; umieszczenie kluczowych materiałów „Akademii miłości” na portalu pytam.edu.pl,
* rozbudowanie portalu www.pytam.edu.pl o działy promujące wolontariat i rozwijające przedsiębiorczość nastolatków;
* wydanie stworzonych w tym roku edukacyjnych gier planszowo-karcianych,
* zakup sprzętu i oprogramowania pozwalającego na bardziej profesjonalne nagrywanie i opracowywanie filmów edukacyjnych dla młodzieży (zobacz nasz kanał na youtube: Pytam Edupl);
* opracowanie scenariuszy dla nauczycieli, pozwalających na przeprowadzanie lekcji z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych – ze szczególnym naciskiem na:
- radzenie sobie z wszechobecnością pornografii w internecie;
- problemem uzależnienia od smartfonów;
- umiejętności zdrowego rozładowywania napięć i radzenia sobie ze stresem;

Jeżeli chcesz pomóc nam zrealizować naszą misję przygotowywania młodzieży do mądrego podejmowania wyzwań, samodzielnego rozwiązywania problemów i zdrowego rozwoju prosimy:
* rozważ stworzenie zlecenia przelewania stałej, comiesięcznej kwoty na działalność statutową Fundacji. Stale zlecenia pomagają lepiej planować realizację zadań, gdyż są przewidywalne.
* przekaż naszą prośbę swoim znajomym, dla nas liczy się każda złotówka.

Darowizny na działanie Fundacji prosimy wpłacać na konto z dopiskiem "na działania statutowe Fundacji":
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
ul. Konarskiego 6/4 61-114 Poznań
BZ WBK 38 1090 1476 0000 0001 1625 0228

Twoje comiesięczne 20 zł to wydanie jednego egzemplarza gry planszowej;
* Twoje 50 zł to koszt podróży jednego z członków ekipy pytam.edu.pl w celu prowadzenia warsztatów dla młodzieży; 
* Twoje 100 zł miesięcznie pokrywa koszty materiałów szkoleniowych dla młodzieży/nauczycieli;
* Twoje 150 zł miesięcznie pokrywa koszt zapewnienia bezpieczeństwa portalowi;
* Ogólne koszty miesięczne utrzymania portalu (bez kosztów osobowych) to 1500 zł.

Jeśli masz pytania, nie zawahaj się pisać:
redakcja.pytam.edu.pl@gmail.com

Dziękujemy za uwagę!
Bogna, Aleksandra, Dawid, Dobrochna i Andrzej

Warto zobaczyć

 

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Wspierając nas, wspierasz rozwój swojego dziecka 

Newsletter, by wiedzieć jak wspierać dzieci i młodzież

 

Zanim się zapiszesz przeczytaj.

Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste