Akademia miłości dla nastolatków

#zajawka
Wszystko co nastolatek powinien wiedzieć o miłości i czystości seksualnej oraz pokonywaniu przeszkód w tym zakresie.  

Ogarnij się!

#zajawka 
Warsztaty dla młodzieży, uczące panowania nad swoim życiem

Jak zdobyć Mount Everest swojego mózgu?

#zajawka
Warsztaty dla młodzieży 13+ poświęcone efektywnej nauce.

Nasze dzieci, smartfony, internet


Wykład dla rodziców, wychowawców.
#cel
Zapoznanie rodziców zarówno z zagrożeniami, jak szansami jakie stwarza dla ich dzieci świat wirtualny, przekazanie zasad kształtujących zdrowe nawyki posługiwania się współczesnymi technologiami komunikacyjnymi, prewencja zachowań ryzykownych.

Prawo jazdy smartfonem


Warsztaty dla młodzieży.
#cel
Kształtowanie zdrowych nawyków korzystania ze smartfonu i komputera, oraz prewencja zachowań ryzykownych (uzależnienie, cyberprzemoc, celowe oglądanie pornografii, seksting).

Jak zabezpieczyć smartfon dziecka

Rodzicu, bądź „smart”
Poradnik dla rodziców – jak radzić sobie z urządzeniami mobilnymi, by nie stracić dziecka. 

Tajniki Myślenia Wizualnego w szkoleniach


Warsztaty dla nauczycieli, trenerów.
#cel
Nauczenie i przećwiczenie prostych metod wykorzystania rysunku "wystarczająco dobrego" dla celów szkoleniowych.Uświadomienie potencja
 

Program lekcji wychowawczych. Panuję nad nauką

Jak zapobiec żebraniu o lepsze oceny pod koniec roku i zmotywować uczniów do rzetelniejszej nauki? Program lekcji wychowawczych.
Każdy nauczyciel pod koniec roku obserwować może nagłe przebudzenie uczniów, które żartobliwie można określić mianem „Panda 3”. Byłoby najlepiej, gdyby uczniowie pracowali rzetelnie i systematycznie przez cały rok, stąd nasza przetestowana w klasach gimnazjalnych (klasa 3) oraz w liceum (wszystkie klasy) propozycja lekcji wychowawczych poświęconych temu zadaniu.

Kurs online - Jestem mistrzem efektywnej nauki

Jestem mistrzem efektywnej nauki
  • Dla uczniów gimnazjum i liceum oraz młodych dorosłych proponujemy dziewięciodniowy kurs online.
  • Codziennie nowa technika ułatwiająca naukę, zapamiętywanie, przeciwdziałanie stresowi egzaminactyjnemu oraz zadanie do wykonania (zajmuje to między 20 minutami a 1 godziną dziennie).
  • Osoby, które wykonają zadanie podsumowujące oraz prześlą je w terminie tygodnia otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Rola szkoły w ksztaltowaniu prawidłowych postaw wychowanków w kontekście zachowań ryzykownych


Cel:

- Uświadomienie nauczycielom i wychowawcom rzeczywistego zakresu wpływu na wychowanków jeśli chodzi o profilaktykę zachowań ryzykownych, zwłaszcza w zakresie seksualności.
- Przekazanie konkretnych narzędzi oddziaływania.

Główną podstawę teoretyczną programu stanowi całościowy model profilaktyki zintegrowanej opisany w podręczniku: dr Szymon Grzelak (2009). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Wydanie II rozszerzone, Kraków: Wydawnictwo Rubikon.

Warto zobaczyć

 

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Wspierając nas, wspierasz rozwój swojego dziecka 

Newsletter, by wiedzieć jak wspierać dzieci i młodzież

 

Zanim się zapiszesz przeczytaj.

Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste