Rola szkoły w ksztaltowaniu prawidłowych postaw wychowanków w kontekście zachowań ryzykownych

Cel:
- Uświadomienie nauczycielom i wychowawcom rzeczywistego zakresu wpływu na wychowanków jeśli chodzi o profilaktykę zachowań ryzykownych, zwłaszcza w zakresie seksualności.
- Przekazanie konkretnych narzędzi oddziaływania.

Główną podstawę teoretyczną programu stanowi całościowy model profilaktyki zintegrowanej opisany w podręczniku: dr Szymon Grzelak (2009). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Wydanie II rozszerzone, Kraków: Wydawnictwo Rubikon.
 


Adresaci programu:
Nauczyciele, wychowawcy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Czas trwania:
1h wykład
2h - warsztat (warsztat - najlepiej w grupach do 20 osób)

Program:
1) Nauczyciel jako główny partner wychowawczy rodziców w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych - badania Fundacji Mamy i Taty 2013
2) Czynniki wpływające na podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych przez młodzież:
a) problem seksualizacji - raport z konferencji "Odebrana niewinności - o seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze", Warszawa 2013
b) wpływ kultury masowej, mediów - raport z VII międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, Warszawa 2013
3) Kamienie milowe rozwoju psychoseksualnego nastolatka
4) Zasady budowania programu profilaktyki - omówienie zaleceń oraz podstawowych błędów, jakich należy unikać (na podstawie modelu wypracowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej)

Warsztaty:
- zasady stosowania dramy i studiów przypadku w pracy z młodzieżą
- wypracowanie autorskiej propozycji w ramach tzw. "framegames"

Wymagania techniczne:
rzutnik multimedialny, głośniki, flip-chart, kartki, pisaki

Autor programu:
Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorka szeregu książek psychologicznych o charakterze poradnikowym

Certyfikat:
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
kontakt: prezes  małpka edukacja-zdrowotna.pl

Warto zobaczyć

 

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Wspierając nas, wspierasz rozwój swojego dziecka 

Zapisz się na newsletter

 

Zanim się zapiszesz przeczytaj.

Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste