Fazy terapii EMDR

1. Pierwsza faza to gromadzenie historii i planowanie terapii. Terapeuta ocenia gotowość klienta na zastosowanie EMDR i szkicuje plan terapii. Zarówno klient jak i terapeuta określają potencjalne cele terapii. Mogą to być m.in. niedawne stresujące wydarzenia, obecna sytuacja wywołująca emocjonalny niepokój, powiązane incydenty z przeszłości, czy rozwój umiejętności i zachowań, które będą potrzebne klientowi w przyszłych sytuacjach. Różnica między EMDR a innymi formami terapii polega na tym, że klient nie musi w szczegółach opisywać traumatycznych doświadczeń. To emocje i odczucia w ciele są ważne, a nie szczegóły.

 

2. Podczas drugiej fazy terapii, terapeuta przekazuje klientowi odpowiednie metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Musi też upewnić się, że klient jest w relatywnie stabilnym stanie. Jeżeli wymagana jest dalsza stabilizacja, albo dodatkowe umiejętności, terapia koncentruje się na zapewnieniu ich. Dzięki temu klient uczy się technik redukowania stresu, które w razie potrzeby może wykorzystywać w czasie sesji lub pomiędzy nimi – po zakończeniu całego cyklu terapii nie powinny już być potrzebne. Jest to faza istotna też dla zbudowania relacji terapeutycznej i wyjaśnienia klientowi zasad działania EMDR.

3-6. W fazach od trzeciej do szóstej, gdy cel jest już określony, zaczyna się właściwa terapia EMDR.

Klient przywołuje:

1) najbardziej intensywny obraz związany z negatywnym wspomnieniem (jeżeli jakiś w ogóle istnieje),
2) negatywne przekonanie na własny temat mu towarzyszące oraz związane z nimi emocje lub odczucia fizyczne.
3) Klient dokonuje też wyboru pozytywnego przekonania na swój temat, jakie chciałby zacząć odczuwać. Następnie ocenia się adekwatność pozytywnego przekonania oraz intensywność negatywnych emocji, na skali od 1-7.

Skupiając się na tych myślach i odczuciach, klient podąża wzrokiem za ruchem palców terapeuty, przez 20 – 30 sekund lub więcej, zależnie od potrzeb. Jest to najczęściej wykorzystywana technika, jednak terapeuci często wykorzystują także dźwięki, kapanie albo inne rytmiczne, regularne bodźce. Forma pobudzania „podwójnej stymulacji” zależy od klienta - jaka forma jest dla niego najłatwiejsza do śledzenia. Po zakończeniu tego procesu terapeuta instruuje pacjenta, by opróżnił swój umysł i obserwował wszelkie myśli, uczucia, obrazy, czy wspomnienia, jakie się pojawią. W zależności od tego, co to będzie, terapeuta pomoże wybrać kolejną rzecz, na której skoncentruje się klient. Zazwyczaj najkorzystniej jest, gdy to on wybierze kierunek asocjacji.

Tę czynność powtarza się wielokrotnie podczas jednej sesji. Jeżeli klient zacznie się niepokoić albo mieć inne trudności, terapeuta pomaga mu korzystając z ustalonych procedur. Gdy klient przestanie odczuwać niepokój związany z przerabianym wspomnieniem, powinien następnie skoncentrować się na pozytywnym przekonaniu określonym na początku sesji (albo innym, lepszym, jeżeli takie się pojawiło) jednocześnie poruszając oczami. Po kilku takich ćwiczeniach to pozytywne przekonanie zazwyczaj umacnia się. Potem terapeuta sprawdza odczucia fizyczne pacjenta. Jeżeli pozostają jakiekolwiek negatywne wrażenia, zostają przekształcone w sposób opisany powyżej. Jeżeli są to wrażenia pozytywne, są dalej udoskonalane.

7. W fazie siódmej, zamykającej, terapeuta prosi klienta o prowadzenie przez tydzień dziennika, by udokumentować wszystkie adekwatne informacje, które mogą się pojawić. Przypomina mu też o uspokajających ćwiczeniach, opanowanych w fazie drugiej.

8. Kolejna sesja rozpoczyna fazę ósmą. Jest to podsumowanie i ocena dotychczasowej pracy i postępu od czasu poprzedniej sesji. Terapia EMDR zapewnia przekształcenie wszelkich przeszłych i aktualnych doświadczeń wywołujących niepokój oraz przyszłych sytuacji, które będą wymagać różnych reakcji. Ogólny cel to przeprowadzenie zrozumiałej, efektywnej i głębokiej terapii w jak najkrótszym czasie, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego stanu klienta wewnątrz zrównoważonego systemu.

Po zastosowaniu EMDR, klienci stwierdzają zwykle, że emocjonalny niepokój powiązany z wybranym wspomnieniem został wyeliminowany lub znacznie zmniejszony, i że uzyskali oni istotny wgląd w swój umysł. Co ważne, te emocjonalne i kognitywistyczne zmiany zwykle prowadzą do zmian w zachowaniu i osobowości, które są następnie wzmacniane przy użyciu technik EMDR.

Warto zobaczyć

 

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Wspierając nas, wspierasz rozwój swojego dziecka 

Zapisz się na newsletter

 

Zanim się zapiszesz przeczytaj.

Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste