Cel działania organizacji

1. PROMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ZWŁASZCZA W RODZINACH I WŚRÓD MŁODZIEŻY.
 

2.

EDUKACJA RODZICÓW I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO.


 

3.

PROMOWANIE DZIAŁAŃ I POSTAW PROZDROWOTNYCH.


 

4. DZIAŁANIA I ŚWIADCZENIA INTERWENCYJNE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE, W TYM NA RZECZ POMOCY OFIAROM PRZEMOCY, OSOBOM UZALEŻNIONYM, DOŚWIADCZAJĄCYM PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH, RELACYJNYCH, ZABURZEŃ ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO.
 

5. PSYCHOEDUKACJA.


 

6. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKAMI I GRUPAMI ZAWODOWYMI O PODOBNYCH CELACH I ZAKRESIE DZIAŁANIA.
 

7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU PSYCHOLOGII TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI POZNAWANIE I ROZWIJANIE METOD PRACY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ I PORADNIANEJ.

Warto zobaczyć

 

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Wspierając nas, wspierasz rozwój swojego dziecka 

Zapisz się na newsletter

 

Zanim się zapiszesz przeczytaj.

Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste