Cel działania organizacji

1. PROMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ZWŁASZCZA W RODZINACH I WŚRÓD MŁODZIEŻY.

2.

EDUKACJA RODZICÓW I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

 

3.

PROMOWANIE DZIAŁAŃ I POSTAW PROZDROWOTNYCH.

 

4. DZIAŁANIA I ŚWIADCZENIA INTERWENCYJNE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE, W TYM NA RZECZ POMOCY OFIAROM PRZEMOCY, OSOBOM UZALEŻNIONYM, DOŚWIADCZAJĄCYM PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH, RELACYJNYCH, ZABURZEŃ ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO.

5. PSYCHOEDUKACJA.

 

6. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKAMI I GRUPAMI ZAWODOWYMI O PODOBNYCH CELACH I ZAKRESIE DZIAŁANIA.

7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU PSYCHOLOGII TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI POZNAWANIE I ROZWIJANIE METOD PRACY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ I PORADNIANEJ.

Warto zobaczyć

 

Kontakt

FEZiP
ul. Konarskiego 6/4
61-114 Poznań

Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste