Psychoterapia - adresy

Poznań

Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCh Oddziału Poznańskiego:
ul. Konarskiego 6/4; 61-114 Poznań
telefon: 61/877 42 11
www.spch-poznan.pl/

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień "Arcus".
ul. Czereśniowa 44
62-001 Golęczewo
arcus-uzaleznienia.pl

Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna
adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 11
tel./fax: (0) 61 851 90 21
 

Warszawa

Poradnia psychologiczna "Sens i Ty"
ul. Mickiewicza 18d, 2
01-517 Warszawa
http://www.sensity.pl/

Terapia zaburzeń odżywiania, nerwic, depresji

Bogusław Włodawiec
Gabinet psychoterapii
ul. Popiełuszki 11a m 54
Warszawa - Żoliborz
http://www.psychoterapia.net.pl

"Bednarska" Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCh Oddziału Warszawskiego
ul.Bednarska 28/30; 00-322 Warszawa
telefon: 22/828 54 83      
www.opp.bednarska.warszawa.pl

"Spotkanie" Centrum Psychologiczne Zarządu Głównego SPCh
ul. Kinowa 19; 04-030 Warszawa
telefon: 697 011 207
www.spotkanie.spch.pl

Ośrodek Terapeutyczno- Edukacyjny "Dewajtis" SPCh Oddziału Warszawskiego
ul. Dewajtis 3; 01-815 Warszawa
telefon: 660 511 566
www.dewajtis.pl
 

Trójmiasto

Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh Oddziału Gdańskiego:
ul. Portowa 11; 81-350 Gdynia
telefon: 58/661 80 55
www.cpp.gdynia.pl

Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh Oddziału Gdańskiego:
Sanktuarium MB Brzemiennej Matemblewo
ul. Matemblewska 9; Gdańsk - Matemblewo
telefon: 502 125 001
www.spch-gdansk.pl
 

Toruń

Katolicki Ośrodek Psychologiczno - Pastoralny "Cyrenejczyk"
Rynek Staromiejski 30/6; 87-100 Toruń
telefon: 56/657 77 90; 662 059 798           
www.poradnia.diecezja.torun.pl
 

Katowice

Ośrodek Poradnictwa i Terapii Psychologicznej SPCh Oddziału Katowickiego:
ul. Chopina 6/6a; 40–093 Katowice  
telefon: 32/253 84 86
spchkatowice.ovh.org

 

Czym jest EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing - odczulanie i ponowne przetwarzanie przy pomocy ruchów oczu) zawiera w sobie elementy wielu skutecznych form psychoterapii w ramach ścisłych zasad opracowanych w celu zmaksymalizowania efektów terapii. Wykorzystuje terapię psychodynamiczną, kognitywno-behawioralną, interpersonalną, doświadczalną i skoncentrowaną na ciele. Terapia EMDR opiera się na przetwarzaniu informacji, przeprowadzanym w ośmiu etapach.

Podczas sesji EMDR klient koncentruje się na wspomnieniu traumatycznych doświadczeń i związanych z nimi negatywnych emocji i przekonań jednocześnie poruszając gałkami ocznymi (np. śledząc długopis przesuwany przed oczyma przez terapeutę). Następnie przechodzi do kolejnego fragmentu informacji, według tej samej zasady „podwójnej stymulacji”. Jedna sesja trwa kilkadziesiąt sekund i jest powtarzana wielokrotnie w czasie sesji terapeutycznej.

Fazy terapii EMDR

1. Pierwsza faza to gromadzenie historii i planowanie terapii. Terapeuta ocenia gotowość klienta na zastosowanie EMDR i szkicuje plan terapii. Zarówno klient jak i terapeuta określają potencjalne cele terapii. Mogą to być m.in. niedawne stresujące wydarzenia, obecna sytuacja wywołująca emocjonalny niepokój, powiązane incydenty z przeszłości, czy rozwój umiejętności i zachowań, które będą potrzebne klientowi w przyszłych sytuacjach. Różnica między EMDR a innymi formami terapii polega na tym, że klient nie musi w szczegółach opisywać traumatycznych doświadczeń. To emocje i odczucia w ciele są ważne, a nie szczegóły.

Wady i zalety EMDR

ZALETY

WADY

EMDR nie wymaga od klienta wchodzenia w szczegółowy opis traumatycznego przeżycia, poza tym trauma nie jest analizowana przez długi czas

Nie udowodniono przydatności EMDR w terapii fobii, napadów paniki lub stresu, a tylko przy terapii stresu pourazowego (PSTD)

EMDR działa jednocześnie na poziomie umysłu, ciała i emocji, dzięki czemu klient odnosi także sukces w intelektualnym zrozumieniu problemu (np. "wiem, że mam poczucie winy ze względu na zabicie mojego dziecka", co sprzyja zanikowi post-traumatycznych symptomów.

EMDR zostało stworzone do terapii szczególnie intensywnej, bolesnej traumy, w związku z czym zachęca się do konsultacji medycznych przed wejściem w terapię EMDR (np. w przypadku ciąży, chorób serca).

Trauma, przywoływana ponownie w czasie terapii szybko zanika. Przetwarzanie poznawcze, które następuje w czasie sesji terapeutycznej skutecznie ją niweluje.

EMDR jest stosunkowo młodą metodą terapeutyczna i nie jest dowiedziona jej długoterminowa skuteczność.

EMDR w Polsce

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej - kursy EMDR dla psychoterapeutów.

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR - stowarzyszenie skupiające certyfikowanych terapeutów pracujących metodą EMDR

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
05-420 Józefów, ul.3 Maja 127
emdr@onet.pl

Terapia EMDR w leczeniu depresji

Pomimo całego postępu, jaki ciągle dokonuje się w medycynie, ciągle, niestety, zdarzają się przypadki, że dotychczasowe metody leczenia zawodzą lub nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Lekarz zaczyna wtedy brać pod uwagę ewentualność sposobów, które nie są wprawdzie tak dobrze sprawdzone, niemniej stanowią pewną możliwość pomocy.

Zasada ta jest w tym wypadku taka, jak w leczeniu innych chorób: jeśli uznane metody leczenia nie skutkują, szuka się alternatywy. Takie właśnie, alternatywne metody leczenia depresji, chcemy tutaj przedstawić, pomimo wszystkich zastrzeżeń, jakie zgłasza medycyna naukowa.

Czym jest counselling?

"Counselling" można przetłumaczyć na polski jako "poradnictwo". Nie oddaje to jednak w pełni znaczenia tego terminu w języku angielskim. W counsellingu nie chodzi bowiem o jakieś bezpośrednie udzielanie porad, ale o specyficzny rodzaj wsparcia psychicznego, który pomaga człowiekowi korzystającemu z counsellingu osiągnąć utraconą równowagę psychiczną, odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji, ale także odkryć w sobie nowe możliwości, spojrzeć w nowy sposób na swoje życie czy relacje itp. Istnieje counselling świecki oraz duszpasterski - autor niniejszego szkicu zainteresowany jest przede wszystkim tym drugim; także i "świecki" jednak nie oznacza bynajmniej "z zasady ateistyczny" - generalnie w każdym rodzaju counsellingu ogromną wagę przywiązuje się do poszanowania systemu wartości klienta przychodzącego po pomoc.

Counselling na świecie

Europejskie Stowarzyszenie Counsellingu: European Association for Counselling (EAC)
Brytyjskie Stowarzyszenie Counsellingu i Psychoterapii: British Association for Counselling (BAC)
Brytyjskie Stowarzyszenie Counsellorów Chrześcijańskich Association of Christian Counsellors
Europejska Rada Opieki Pastoralnej i Counsellingu European Commitee for Pastoral Care and Counselling

Counselling w Polsce

Ośrodki oraz psychologowie oferujący counselling w Polsce:

LORD'S COUNSELLING, Bożena Seretny, psycholog, psychoterapeuta, counsellor,  Warszawa. http://psychoterapia-counselling.com.pl/

CENTRUM COUNSELLINGU GESTALT, Adam Haller de Hallenburg, counsellor; Olga Haller de Hallenburg, psycholog, counsellor; Mariola Pochwat, counsellor, Kraków, http://www.gestalt.haller.krakow.pl/

OŚRODEK KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI, Jacek Załuski, psycholog, counsellor, Warszawa, Katowice http://www.gestalt.net.pl/

Warto zobaczyć

 

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Wspierając nas, wspierasz rozwój swojego dziecka 

Zapisz się na newsletter

 

Zanim się zapiszesz przeczytaj.

Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste