O nas

ZARZĄD:

Bogna Białecka,
psycholog, prezes FEZiP, autorka szeregu poradników dotyczących wychowania i relacji, redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: sos.pytam.edu.pl

dr Marek Miotk, psycholog, psychoterapeuta, teolog, wiceprezes FEZiP, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Poznaniu. Prowadzi zarówno psychoterapię jak warsztaty umiejętności psychologicznych.

WSPÓŁPRACUJĄCY EKSPERCI:
 
dr Jolanta Próchniewicz - psycholog. Prowadzi poradnię psychologiczną w Fundacji „Głos dla Życia” w Poznaniu, współpracuje z wydawnictwami książkowymi i periodykami specjalistycznymi jako redaktor naukowy. Prowadzi wykłady i warsztaty, zwłaszcza z różnych dziedzin psychologii, nauk o rodzinie, prolife, feminizmu chrześcijańskiego, edukacji i duchowości. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, angażuje się w wolontariat psychologiczny i społeczny. 

Aleksandra Maria Gil, politolog, pedagog, dziennikarz. Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych w zakresie budowania osobowości lidera, efektywnej nauki, prewencji zachowań ryzykownych. Autorka materiałów o rodzinie, wychowaniu oraz kształtowaniu postaw prospołecznych. Redaktor portalu edukacyjnego dla młodzieży PYTAM.EDU.PL – Tylko prawda jest ciekawa.

 

Profilaktyka uniwersalna

W pracy z młodzieżą  posługujemy się zasadami profilaktyki uniwersalnej.

Dane adresowe - wspomóż FEZiP

Fundacja funkcjonuje wyłącznie dzięki darowiznom. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę.

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
ul. Konarskiego 6/4
61-114 Poznań
KRS: 0000386395

Darowizny na działanie Fundacji prosimy wpłacać na konto z dopiskiem "na działania statutowe Fundacji":
BZ WBK 38 1090 1476 0000 0001 1625 0228

Aby przeznaczyć pieniądze na któryś z konkretnych zadań Fundacji, prosimy to zaznaczyć w polu "tytułem przelewu".

Możesz nas też wesprzeć za pośrednictwem dotpay:
WSPIERAJĄC FUNDACJĘ WSPIERASZ ROZWÓJ SWOJEGO DZIECKA!


 

Statut Fundacji

STATUT Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii Tekst jednolity po zmianach z dnia 7 maja 2011 r.

Cel działania organizacji

1. PROMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ZWŁASZCZA W RODZINACH I WŚRÓD MŁODZIEŻY.
 

2.

EDUKACJA RODZICÓW I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO.


 

3.

PROMOWANIE DZIAŁAŃ I POSTAW PROZDROWOTNYCH.


 

4. DZIAŁANIA I ŚWIADCZENIA INTERWENCYJNE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE, W TYM NA RZECZ POMOCY OFIAROM PRZEMOCY, OSOBOM UZALEŻNIONYM, DOŚWIADCZAJĄCYM PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH, RELACYJNYCH, ZABURZEŃ ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO.
 

5. PSYCHOEDUKACJA.


 

6. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKAMI I GRUPAMI ZAWODOWYMI O PODOBNYCH CELACH I ZAKRESIE DZIAŁANIA.
 

7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU PSYCHOLOGII TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI POZNAWANIE I ROZWIJANIE METOD PRACY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ I PORADNIANEJ.

Warto zobaczyć

 

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Wspierając nas, wspierasz rozwój swojego dziecka 

Zapisz się na newsletter

 

Zanim się zapiszesz przeczytaj.

Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste