Profilaktyka uniwersalna

W pracy z młodzieżą  posługujemy się zasadami profilaktyki uniwersalnej.

Dane adresowe - wspomóż FEZiP

Fundacja funkcjonuje wyłącznie dzięki darowiznom. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę.

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
ul. Konarskiego 6/4
61-114 Poznań
KRS: 0000386395

Darowizny na działanie Fundacji prosimy wpłacać na konto z dopiskiem "na działania statutowe Fundacji":
BZ WBK 38 1090 1476 0000 0001 1625 0228

Aby przeznaczyć pieniądze na któryś z konkretnych zadań Fundacji, prosimy to zaznaczyć w polu "tytułem przelewu".

Statut Fundacji

STATUT Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii Tekst jednolity po zmianach z dnia 7 maja 2011 r.

Cel działania organizacji

1. PROMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ZWŁASZCZA W RODZINACH I WŚRÓD MŁODZIEŻY.
 

2.

EDUKACJA RODZICÓW I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO.


 

3.

PROMOWANIE DZIAŁAŃ I POSTAW PROZDROWOTNYCH.


 

4. DZIAŁANIA I ŚWIADCZENIA INTERWENCYJNE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE, W TYM NA RZECZ POMOCY OFIAROM PRZEMOCY, OSOBOM UZALEŻNIONYM, DOŚWIADCZAJĄCYM PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH, RELACYJNYCH, ZABURZEŃ ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO.
 

5. PSYCHOEDUKACJA.


 

6. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKAMI I GRUPAMI ZAWODOWYMI O PODOBNYCH CELACH I ZAKRESIE DZIAŁANIA.
 

7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU PSYCHOLOGII TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI POZNAWANIE I ROZWIJANIE METOD PRACY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ I PORADNIANEJ.

Warto zobaczyć

 

Zapisz się na newsletter

 Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste