Działania Fundacji w 2017 r

Fundacja edukacji Zdrowotnej i psychoterapiiNa pożegnanie roku 2017, krótkie zebranie tematów, które zrealizowaliśmy:

Jestem bohaterem mojego życia

Na początku ferii zimowych 2015/2016 zaprosiliśmy młodzież gimnazjalną i licealną do konkursu „Jestem BOHATREM swojego ŻYCIA”. Była to nie tylko przygoda i forma wypełnienia czasu wolnego.  Tak naprawdę, uczestnicy mieli okazję zmierzyć się sami ze sobą. Poznać siebie lepiej, zobaczyć w czym są dobrzy, a nad czym warto popracować aby móc planować swoje życie. Przez 14 dni ponad 200 uczestników z całej Polski otrzymywało mailowo zadanie do wykonania. Były to zadania sprzyjające uporządkowaniu otoczenia, budowaniu relacji, rozwijaniu pasji i doskonalenia umiejętności stawiania sobie celów. 

SOS.pytam.edu.pl

 W 2016 roku utworzyliśmy portal www.sos.pytam.edu.pl dedykowany pomocy w wychodzeniu z uzależnienia od pornografii. Poral oferuje bezpłatne warsztaty "Pierwsze kroki wyjścia z uzależnienia od pornografii". Dedykowany wszystkim chcącym zrozumieć naturę uzależnienia od porno a także chcącym zaplanować walkę z uzależnieniem - czy swoim czy bliskiej osoby.

Pytam.edu.pl

Nasz najbardziej rozbudowany projekt, rozpoczęty w 2015 r.  Pytam.edu.pl to portal adresowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, którego misją jest dostarczanie rzetelniej informacji i kształtowanie u nastolatków postaw sprzyjających prowadzeniu zdrowego trybu życia (zarówno w sensie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego) oraz prewencja zachowań ryzykownych.

Cyberprzemoc-Cyberszanse

Projekt adresowany do szkół - młodzieży, nauczycieli i rodziców. realizowany od roku 2013, aktualizowany.

W 2013 elementy programu wykorzystane zostały przy realizacji "Sieciaki na wakacjach"

Najnowsze osiągnięcia terapii zaburzeń w płciowości i relacjach u kobiet

Konferencja dla terapeutów dr Janelle Hallman. dotycząca najnowszych osiągnięć w zakresie terapii zaburzeń rozwoju psychoseksualnego kobiet, w tym uzależnienia emocjonalnego.

Praca z nawykami autodestrukcyjnymi

Konferencja dla terapeutów, dr Philipp Sutton o sposobach skutecznej pomocy psychologicznej osobom z zachowaniami autodestrukcyjnymi. 2012

Praktyczne zastosowania terapii reparatywnej

Praktyczne zastosowania terapii reparatywnej dla mężczyzn z SSA, dr Joseph Nicolosi. Konferencja dla terapeutów, 2011.

Warto zobaczyć

 

Zapisz się na newsletter

 Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste