Tajniki Myślenia Wizualnego w szkoleniach

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii zaprasza:
trenerów, coachów, pedagogów, szkoleniowców i inne osoby, których zadaniem jest przekazywanie wiedzy, umiejętności lub kształtowanie postaw na szkolenie "Tajniki myślenia wizualnego"
Terminy do ustalenia

Kurs online - Jestem mistrzem efektywnej nauki

Jestem mistrzem efektywnej nauki
  • Dla uczniów gimnazjum i liceum oraz młodych dorosłych proponujemy dziewięciodniowy kurs online.
  • Codziennie nowa technika ułatwiająca naukę, zapamiętywanie, przeciwdziałanie stresowi egzaminactyjnemu oraz zadanie do wykonania (zajmuje to między 20 minutami a 1 godziną dziennie).
  • Osoby, które wykonają zadanie podsumowujące oraz prześlą je w terminie tygodnia otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Rola szkoły w ksztaltowaniu prawidłowych postaw wychowanków w kontekście zachowań ryzykownych

Cel:
- Uświadomienie nauczycielom i wychowawcom rzeczywistego zakresu wpływu na wychowanków jeśli chodzi o profilaktykę zachowań ryzykownych, zwłaszcza w zakresie seksualności.
- Przekazanie konkretnych narzędzi oddziaływania.

Główną podstawę teoretyczną programu stanowi całościowy model profilaktyki zintegrowanej opisany w podręczniku: dr Szymon Grzelak (2009). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Wydanie II rozszerzone, Kraków: Wydawnictwo Rubikon.

Cyberprzemoc, cyberszanse?

Cyberprzemoc - cyberszanse?
O problemach nastolatków i jak im pomóc?

Czy wiesz, że aż 38% dziewcząt i 26% chłopców wieku szkolnym doświadcza cyberprzemocy?

Oferujemy pakiet: wykład dla rodziców i wychowawców oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Wykład dla rodziców i wychowawców:
• Co robi Twoje dziecko w sieci? Co jest modne?
• Jakie zagrożenia stwarzają współczesne technologie?
• Czym jest cyberprzemoc i jak możemy chronić przed nią nasze dzieci?
• Praktyczne wskazówki dla dzieci, rodziców, wychowawców.
• Co to są cyberszanse i jak z nich skorzystać?

Wykład z prezentacją multimedialną.
• Czas trwania 1,5 godz.
• Adresowane do rodziców i wychowawców dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Program lekcji wychowawczych - Panuję nad nauką

Jak zapobiec żebraniu o lesze oceny i zmotywować uczniów do rzetelniejszej nauki?

Jak zapobiec żebraniu o lepsze oceny pod koniec roku i zmotywować uczniów do rzetelniejszej nauki? Program lekcji wychowawczych.

Cel:

Każdy nauczyciel pod koniec roku obserwować może nagłe przebudzenie uczniów, które żartobliwie można określić mianem „Panda 3”. Byłoby najlepiej, gdyby uczniowie pracowali rzetelnie i systematycznie przez cały rok, stąd nasza przetestowana w klasach gimnazjalnych (klasa 3) oraz w liceum (wszystkie klasy) propozycja lekcji wychowawczych poświęconych temu zadaniu.

Adresaci programu:
Nauczyciele, wychowawcy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Warto zobaczyć

 

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Wspierając nas, wspierasz rozwój swojego dziecka 

Zapisz się na newsletter

 

Zanim się zapiszesz przeczytaj.

Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste