Czym jest EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing - odczulanie i ponowne przetwarzanie przy pomocy ruchów oczu) zawiera w sobie elementy wielu skutecznych form psychoterapii w ramach ścisłych zasad opracowanych w celu zmaksymalizowania efektów terapii. Wykorzystuje terapię psychodynamiczną, kognitywno-behawioralną, interpersonalną, doświadczalną i skoncentrowaną na ciele. Terapia EMDR opiera się na przetwarzaniu informacji, przeprowadzanym w ośmiu etapach.

Podczas sesji EMDR klient koncentruje się na wspomnieniu traumatycznych doświadczeń i związanych z nimi negatywnych emocji i przekonań jednocześnie poruszając gałkami ocznymi (np. śledząc długopis przesuwany przed oczyma przez terapeutę). Następnie przechodzi do kolejnego fragmentu informacji, według tej samej zasady „podwójnej stymulacji”. Jedna sesja trwa kilkadziesiąt sekund i jest powtarzana wielokrotnie w czasie sesji terapeutycznej.

Fazy terapii EMDR

1. Pierwsza faza to gromadzenie historii i planowanie terapii. Terapeuta ocenia gotowość klienta na zastosowanie EMDR i szkicuje plan terapii. Zarówno klient jak i terapeuta określają potencjalne cele terapii. Mogą to być m.in. niedawne stresujące wydarzenia, obecna sytuacja wywołująca emocjonalny niepokój, powiązane incydenty z przeszłości, czy rozwój umiejętności i zachowań, które będą potrzebne klientowi w przyszłych sytuacjach. Różnica między EMDR a innymi formami terapii polega na tym, że klient nie musi w szczegółach opisywać traumatycznych doświadczeń. To emocje i odczucia w ciele są ważne, a nie szczegóły.

Wady i zalety EMDR

ZALETY

WADY

EMDR nie wymaga od klienta wchodzenia w szczegółowy opis traumatycznego przeżycia, poza tym trauma nie jest analizowana przez długi czas

Nie udowodniono przydatności EMDR w terapii fobii, napadów paniki lub stresu, a tylko przy terapii stresu pourazowego (PSTD)

EMDR działa jednocześnie na poziomie umysłu, ciała i emocji, dzięki czemu klient odnosi także sukces w intelektualnym zrozumieniu problemu (np. "wiem, że mam poczucie winy ze względu na zabicie mojego dziecka", co sprzyja zanikowi post-traumatycznych symptomów.

EMDR zostało stworzone do terapii szczególnie intensywnej, bolesnej traumy, w związku z czym zachęca się do konsultacji medycznych przed wejściem w terapię EMDR (np. w przypadku ciąży, chorób serca).

Trauma, przywoływana ponownie w czasie terapii szybko zanika. Przetwarzanie poznawcze, które następuje w czasie sesji terapeutycznej skutecznie ją niweluje.

EMDR jest stosunkowo młodą metodą terapeutyczna i nie jest dowiedziona jej długoterminowa skuteczność.

EMDR w Polsce

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej - kursy EMDR dla psychoterapeutów.

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR - stowarzyszenie skupiające certyfikowanych terapeutów pracujących metodą EMDR

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
05-420 Józefów, ul.3 Maja 127
emdr@onet.pl

Terapia EMDR w leczeniu depresji

Pomimo całego postępu, jaki ciągle dokonuje się w medycynie, ciągle, niestety, zdarzają się przypadki, że dotychczasowe metody leczenia zawodzą lub nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Lekarz zaczyna wtedy brać pod uwagę ewentualność sposobów, które nie są wprawdzie tak dobrze sprawdzone, niemniej stanowią pewną możliwość pomocy.

Zasada ta jest w tym wypadku taka, jak w leczeniu innych chorób: jeśli uznane metody leczenia nie skutkują, szuka się alternatywy. Takie właśnie, alternatywne metody leczenia depresji, chcemy tutaj przedstawić, pomimo wszystkich zastrzeżeń, jakie zgłasza medycyna naukowa.

Warto zobaczyć

 

Zapisz się na newsletter

 Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste