Czym jest counselling?

"Counselling" można przetłumaczyć na polski jako "poradnictwo". Nie oddaje to jednak w pełni znaczenia tego terminu w języku angielskim. W counsellingu nie chodzi bowiem o jakieś bezpośrednie udzielanie porad, ale o specyficzny rodzaj wsparcia psychicznego, który pomaga człowiekowi korzystającemu z counsellingu osiągnąć utraconą równowagę psychiczną, odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji, ale także odkryć w sobie nowe możliwości, spojrzeć w nowy sposób na swoje życie czy relacje itp. Istnieje counselling świecki oraz duszpasterski - autor niniejszego szkicu zainteresowany jest przede wszystkim tym drugim; także i "świecki" jednak nie oznacza bynajmniej "z zasady ateistyczny" - generalnie w każdym rodzaju counsellingu ogromną wagę przywiązuje się do poszanowania systemu wartości klienta przychodzącego po pomoc.

Counselling na świecie

Europejskie Stowarzyszenie Counsellingu: European Association for Counselling (EAC)
Brytyjskie Stowarzyszenie Counsellingu i Psychoterapii: British Association for Counselling (BAC)
Brytyjskie Stowarzyszenie Counsellorów Chrześcijańskich Association of Christian Counsellors
Europejska Rada Opieki Pastoralnej i Counsellingu European Commitee for Pastoral Care and Counselling

Counselling w Polsce

Ośrodki oraz psychologowie oferujący counselling w Polsce:

LORD'S COUNSELLING, Bożena Seretny, psycholog, psychoterapeuta, counsellor,  Warszawa. http://psychoterapia-counselling.com.pl/

CENTRUM COUNSELLINGU GESTALT, Adam Haller de Hallenburg, counsellor; Olga Haller de Hallenburg, psycholog, counsellor; Mariola Pochwat, counsellor, Kraków, http://www.gestalt.haller.krakow.pl/

OŚRODEK KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI, Jacek Załuski, psycholog, counsellor, Warszawa, Katowice http://www.gestalt.net.pl/

Warto zobaczyć

 

Zapisz się na newsletter

 Fundacja w internecie

ShareThis Copy and Paste