Misja Fundacji

 

Misją Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii jest dostarczanie rzetelnej, neutralnej światopoglądowo wiedzy o problemach natury psychologicznej szczególnie silnie dotykających współczesnego człowieka.

Celem naszym jest także rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach pomocy psychologicznej oraz prewencji.

Wspieramy psychoterapeutów dążących do podnoszenia kwalifikacji w obszarze dynamicznie rozwijających się, a mniej znanych w Polsce form psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Naszym mottem jest: psychologia i pedagogika w służbie rodziny, dla dobra osoby ludzkiej.